Pravidlá profesionálneho spoločníka, objednávka spoločnosti

Objednávka profesionálneho spoločníka, kontakty a základné pravidlá stretnutia

V prípade tvojho záujmu o využitie mojich služieb profesionálneho spoločníka na úrovni potrebujem na úvod zopár základných informácií. Pre rozbeh diskusie o mojej spoločnosti pre tvoju potrebu – nech je akákoľvek – je ideálna mailová forma. S výnimkou prípadu, ak je tvoj dopyt veľmi urgentný. Na tomto mieste v pár jednoduchých bodoch uvediem, čo na začiatok potrebujem vedieť. Podobne ako v pár stručných odsekoch uvediem pravidlá profesionálneho spoločníka, určité požiadavky a garancie oboch strán. A tiež samotné kontakty na mňa ako spoločníka.

Samotnej objednávke stretnutia so mnou a informáciám, ktoré potrebujem či vyžadujem vedieť vopred, sa budem venovať nižšie. Skôr než sa rozhodneš osloviť ma s dopytom po mojich službách profesionálneho spoločníka, je žiadúce, aby si si naštudoval/a nasledovné základné pravidlá.

Pravidlá profesionálneho spoločníka sú jednoduché

Podobne ako sú jasné a stručné. Vlastne ide len o pár elementárnych zásad, ktoré by mali byť samozrejmosťou pre každého, vždy a všade. Považujem za úplne prirodzené a profesionálne, že všetko to, čo vyžadujem od klienta a/alebo klientky, sám ponúkam, resp. úplne automaticky poskytujem. A to v ešte podstatne väčšej miere, samozrejme.

Garantujem diskrétnosť, úctivosť, slušnosť a rešpekt

Na oplátku vyžadujem iba slušnosť. Nemusíš si ma vážiť a pokojne mi to môžeš povedať. Buď však slušný/á, prosím, keď už si ma objednávaš ako spoločníka. Nemáš dôvod urážať či osočovať ma a to ani pod vplyvom alkoholu alebo čohokoľvek iného. V takomto prípade si totiž vyhradzujem právo ukončiť naše stretnutie. Najmä v prípade, ak som nútený upozorniť ťa na túto možnosť a tvojej evtl. ignorácii môjho opakovaného upozornenia.

Vieš o mne všetko, ja o tebe nevyžadujem vedieť nič

(Ak si sa toho o mne nedozvedela dosť priamo na tomto webe, je tu ďalší môj neoficiálny životopis.) Moja diskrétnosť voči tebe je garantovaná tým, že nepátram po tvojej identite a teda dozviem sa o tebe iba to, čo mi sama prezradíš.

Čo sa dozviem v priebehu nášho stretnutia – o tebe alebo o komkoľvek z tvojho okolia – si nechám len a len pre seba. V hre je moje vlastné dlhoročné renomé, Navyše, je to pre mňa niečo tak samozrejmé a prirodzené, že ani nepovažujem za potrebné nejako zvlášť túto moju záruku rozvádzať.

Presne tak, ako ty čoby klient očakávaš a vyžaduješ maximálnu možnú diskrétnosť a absolútnu mlčanlivosť, ja ako profesionálny spoločník oba tieto atribúty so samozrejmosťou poskytujem.

Medzi pravidlá profesionálneho spoločníka patrí zásada

platby za služby hneď na začiatku stretnutia. Aspoň vo forme čiastočnej zálohy v prípade stretnutia dlhšieho alebo stretnutia s nie pevne stanoveným koncom. Obe strany to odbremení od istého stresu a je to korektné voči mne. Pretože predstava, že by som ti ja utiekol s tvojou platbou za moje služby, je, ako isto uznáš úplne absurdnou. V tejto súvislosti hneď aj odkážem na môj cenník profesionálneho spoločníka. Aby si ho nemusel/a otvárať z hlavného menu.

V prípade tvojho záujmu o objednávku spoločnosti

potrebujem vedieť nasledovné základné info. Jednotlivé “parametre” uvádzam zároveň aj v poradí ich dôležitosti pre mňa a moje plánovanie.

  1. Termín plánovaného stretnutia – logicky, čím skôr vopred ho poznám, tým lepšie. Tým dôkladnejšie a profesionálnejšie sa dokážem pripraviť.
  2. Účel stretnutia – hlavne v tom zmysle, či pôjde o nenútené spoločné trávenie času (debata pri káve, prechádzka a pod.), alebo mám plniť nejaký konkrétny účel či priamo hrať nejakú rolu.
  3. Dĺžka stretnutia alebo aspoň tvoja predstava o nej v prípade, že nie je pevne stanovená vopred.
  4. Miesto stretnutia, na ktoré mám pricestovať alebo kde ma môžeš vyzdvihnúť, ak ti to tak vyhovuje.

Nevyžadujem žiadne info o tebe ako klientke či klientovi. To minimum, čo potrebujem vedieť, vyčítam alebo vytuším z našej komunikácie a zo zámeru stretnutia hneď, ako ma doň aspoň okrajovo zasvätíš.

Kontakty pre objednávku profesionálneho spoločníka

Ako som zmienil hneď v začiatku textu, optimálnym prvým kontaktom je mail ja@andymoravek.sk. Využiť však môžeš aj mobil 0915 122 222 (akceptovateľným je whatsapp, avšak žiadne sms či iMessage, prosím). Príp. niektorý z mojich ďalších kontaktov alebo online formulár.