Pravidlá profesionálneho spoločníka, pár stručných a jednoduchých zásad

Jednoduché, stručné základné pravidlá služieb profesionálneho spoločníka

Moje pravidlá profesionálneho spoločníka sú jednoduché a stručné. Ide vlastne len o pár elementárnych zásad, ktoré by mali byť samozrejmosťou pre každého, vždy a všade. Považujem za úplne prirodzené a profesionálne, že všetko to, čo vyžadujem od klientky, sám ponúkam resp. poskytujem. A to v ešte podstatne väčšej miere, samozrejme.

Garantujem diskrétnosť, úctivosť, slušnosť a rešpekt

Na oplátku vyžadujem iba slušnosť. Nemusíš si ma vážiť a pokojne mi to môžeš povedať. Buď však slušná, keď už si si ma objednala ako spoločníka. Nemáš dôvod urážať či osočovať ma a to ani pod vplyvom alkoholu alebo čohokoľvek iného. V takomto prípade si totiž vyhradzujem právo ukončiť naše stretnutie.

Vieš o mne všetko, ja o tebe nevyžadujem vedieť nič

(Ak si sa o mne nedozvedela dosť priamo na tomto webe, je tu ďalší môj neoficiálny životopis.) Moja diskrétnosť voči tebe je garantovaná tým, že nepátram po tvojej identite a teda dozviem sa o tebe iba to, čo mi sama prezradíš. A to, čo sa dozviem v priebehu nášho stretnutia – o tebe alebo o komkoľvek z tvojho okolia – si nechám len a len pre seba. V hre je moje vlastné renomé, nepovažujem teda za potrebné nejako zvlášť túto moju záruku rozvádzať.

Medzi pravidlá profesionálneho spoločníka patrí zásada

platby za služby hneď na začiatku stretnutia. Obe strany to odbremení od istého stresu a je to korektné voči mne. Pretože predstava, že by som ti ja utiekol s tvojou platbou za moje služby, je ako isto uznáš úplne absurdnou. 🙂

Tieto pravidlá profesionálneho spoločníka budú postupne dopĺňané.