Spoločník Andy Sebastian Morávek alias "Viraĉo": životopis, bio, základné údaje a fakty

Bio, čiže základné životopisné a aj zopár technických údajov

V nasledujúcom texte sa predstavím nielen ako spoločník, ale najmä ako človek, ako osobnosť. Ozrejmím však aj zopár technických faktov či údajov ohľadom mojich služieb. Čítať tento text v prípade tvojho záujmu o moje služby nepovažujem síce za úplne nevyhnutné. V každom prípade ti to pomôže urobiť si vopred jasnú predstavu o tom, čo odo mňa vlastne môžeš očakávať a čo môžeš získať.

Síce som sa v nej nenarodil, ale

vyrastal som v Bratislave a vyhlasujem sa za Bratislavčana.

Krátko po mojej dvadsiatke som celkovo asi 6 rokov prežil v zahraničí: Nemecko, Švajčiarsko a krátko aj nemecky hovoriace severné Taliansko. Život v zahraničí mi urobil vhľad do mentality iných národností (v princípe do germánskej), do iného životného štýlu a prístupu k životu – a tiež ma finančne postavil na nohy, samozrejme. Od malička som viac-menej automaticky považoval za povinnosť postarať sa sám, ak som niečo chcel.

Nedávne dva roky života som prežil v metropole východu

Spoznal som teda aj mentalitu rodákov z opačného konca republiky. To mi ukázalo, že aj v našej mikro-krajinke dokážu ľudia uvažovať a pristupovať životu až diametrálne rozdielne.

Tieto skúsenosti zo mňa urobili človeka, ktorý sa nebojí niekam ísť a začať tak nejako nanovo. Vždy a všade som si dokázal poradiť, nestratiť sa, ako sa hovorí – a v kontexte práce spoločníka hlavne vedieť vychádzať s akýmkoľvek typom ľudí, s ktorým som chtiac či nechtiac musel byť v styku.

Som vyučený kuchár. Tento džob som si nevybral sám a teda nie je môjmu srdcu natoľko blízky, aby som sa mu chcel venovať profesionálne. Vykonával som ho po škole a v zahraničí, no skôr ako prostriedok na slušný príjem. Variť ma baví, avšak iba pre mňa a pre mojich blízkych.

Počas pobytu v Košiciach som zabŕdol do oblasti IT. Byť zamestnaným na trvalý pomer, stráviť päťkrát do týždňa po deviatich hodinách prácou, na ktorej nie je ani štipka kreativity – to nie je nič pre mňa, ako vysvitlo.

Vrátil som sa teda naplno k činnostiam, ktoré ma bavia,

napĺňajú a v ktorých som dobrý. S nejakou tou pauzou už od roku 2002 pôsobím v oblasti zábavného priemyslu. Činnosť v ňom rozširujem a okresávam podľa okolností.

Moje vlohy a chuť poskytovať služby profesionálneho spoločníka som vo mne objavil v roku 2014. Po prerušení som sa k tejto záľube (pretože nazvať to “prácou” je mi proti srsti a príde mi to aj proti princípu spoločnosti ako takej) vrátil v roku 2020.

Poskytujem spoločnosť v pravom a pôvodnom zmysle toho slova: ľudskú spoločnosť inteligentného, vzdelaného a rozhľadeného chlapa na úrovni – na diskusiu, posedenie, prechádzku, na skrátenie dlhej chvíle, na vyrozprávanie sa zo starostí, na vypočutie a pochopenie, na reprezentáciu aj na splnenie prípadných spoločenských noriem, ak je to vyžadované.

Popravde, občas sa sám zamýšľam nad tým,

prečo si viac rozumiem s opačným pohlavím

resp. prečo sa lepšie cítim v ženskej než v mužskej spoločnosti. Môže to byť jednak tým, že vďaka výchove mám dostatočne rozvinutú aj ženskú stránku osobnosti. A jednak tým, že som vyrastal obkolesený dievčatami: tri sesternice plus ďalšie dve kamarátky zo “sídliska” – v takejto spoločnosti som strávil obdobie od šiestich rokov v podstate až do dospelosti.

Ako spoločník však moje služby ponúkam komukoľvek bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu atď. Jediné, čo od mojej klientely vyžadujem, je dodržiavanie istých (domnievam sa, že prirodzených) elementárnych pravidiel.

Dokážem vraj nielen počúvať, ale skutočne vnímať

toho, s kým trávim čas. Moje texty a služby orientujem primárne na ženy, avšak rád moje služby spoločníka poskytnem aj mužovi. Pre predstavu toho akú úroveň komunikácie a vyjadrovania sa možno odo mňa očakávať: texty na tomto a na všetkých mojich weboch som písal sám. Som aj copywriterom, editoval a vydal som dokonca knihu. Slovo je pre mňa nástrojom, ktorý hýčkam. Ako píšem, tak aj rozprávam: gramaticky správne a primerane mäkko. Cielene sa vyhýbam tomu, chytiť tvrdý bratislavský akcent. Možno mám čo sa školského vzdelania týka “len” maturitu. Avšak mám slušný všeobecný prehľad a dokážem sa baviť o akejkoľvek téme, ktorú máš potrebu prediskutovať.

Ako profesionálny spoločník mám všeobecný rozhľad

a dokážem vyjadriť vlastný názor na čokoľvek. Rád debatujem a konfrontujem názory, postoje a znalosti. Nestojím si tvrdošíjne za “svojím” – naopak, rád si poopravím mienku na podklade presvedčivých argumentov. V prípade, že ako spoločník vyberám tému na diskusiu, najčastejšie je to životný štýl (lifestyle) a vzťahy – mám na mysli tie partnerské a konkrétne dôvera, úprimnosť a transparentnosť v nich. Rád diskutujem o viere alebo skôr o karme – o súvislostiach medzi príčinami a následkami. Ak sa máme baviť o politike, dávam prednosť takej lokálnejšej.

Ako už som vysvetlil na iných miestach, som spoločník a nie gigolo

Neposkytujem teda služby sexuálneho charakteru. Na druhej strane som single * a som zdravý (heterosexuálne orientovaný) chlap. Netvrdím preto, že by som vopred striktne vylučoval akýkoľvek prípadný fyzický kontakt. Lenže existujú objektívne okolnosti, pre ktoré nie je pre mňa prípustné mať sex s niekým, koho nepoznám. A nefungujem ako pornoherec, potrebujem vhodné okolnosti na intímne zblíženie sa.

* Na mojej blogovej stránke sa dajú nájsť aj texty, z ktorých by niekto mohol nadobudnúť pochybnosti o mojom partnerskom stave. Sú však neaktuálne a online zostávajú viac-menej iba ako moje referencie ako blogera a zmieneného copywritera.

Nerád klamem a takmer nikdy to ani nerobím. Avšak hranie nejakej role v mojich očiach nie je klamstvom, pokým nemá slúžiť vyslovenie na podvedenie niekoho či, nebodaj, na trestnú činnosť.

Predstierať preto pred niekým partnerský či podobný vzťah

s klientkou mi nerobí ani najmenší problém, prirodzene. Vďaka vystupovaniu v dokumentárnych reláciách aj účinkovaniu v shows a seriáloch zveľadil som mierne aj vlastné herecké vlohy.

Čo sa môjho imidžu týka: ako aj na fotografiách vidno, obmieňam ho. Hlavu si holím stále, inak je tomu ale s bradou. Najčastejšie nosím plné fúzy, niekedy iba briadku. Veľmi zriedkavo, ale predsa je možné vidieť ma úplne oholeného. Na požiadanie a pri dohode čas vopred sa aj po tejto stránke úplne a rád prispôsobím želaniu klientky.

Alkohol takmer nekonzumujem, i keď vyslovene striktným abstinentom nie som. Drogy sú pre mňa niečím, čo v mojom svete prosto nemá žiadne miesto – ani v tej tzv. najmäkšej forme. Nikdy som nefajčil, no spoločnosť fajčiara mi zvlášť neprekáža.

Sám seba na tomto webe staviam do pozície “profesionálny spoločník”. Na vysvetlenie: snažím sa tým vyjadriť môj postoj k tomu, ako tieto moje služby vykonávam. Že som spoľahlivý, zodpovedný a robím to na vysokej úrovni. Určite tým nemyslím, že by som snáď ako spoločník bol nejaký škrobený, strohý či suchopárny.

Som veľmi pokojný, vyrovnaný človek s nadhľadom nad životom

A tento môj postoj sa podľa vyjadrení ľudí okolo mňa prenáša aj na moju spoločnosť. Údajne už len samotná moja prítomnosť upokojuje. Na druhej strane, dokážem sa – aj úplne bez alkoholu – za správnych okolností a v správnej spoločnosti dobre zabaviť a odviazať.

Nepovažujem za potrebné ani dôležité oháňať sa mojím vekom

Som presvedčený o tom, že pre prácu spoločníka je podstatne dôležitejší môj výzor než číslo v OP. Fakt je, že nie som žiadny sopľoš – pamätám si časy, keď kopček zmrzliny stál korunu. Avšak pamätám si tie časy ako krásne životné obdobie a to samo osebe svedčí o tom, že priveľa rozumu (a teda ani zvlášť vysoký vek) som vtedy nemal. 🙂

Zaujímavou by snáď pre isté účely mohla byť moja výška a tou je na úvodnej stránke zmienených 175 cm.