Cenník profesionálneho spoločníka Andyho Morávka z Bratislavy

Cenník profesionálneho spoločníka “Viraĉo” alias Andyho Morávka

Môj cenník profesionálneho spoločníka nie je žiadna zložitá tabuľka či vzorec na výpočet. Je to pár čísiel, ktoré vyjadrujú mnou vyjadrenú hodnotu môjho vlastného času, venovanú cudziemu človeku. Tiež nie je vytesaný do žuly a nikde nie je napísané, že by odmenu pre mňa za moje služby profesionálneho spoločníka nebolo možné stanoviť vzájomnou dohodou.

Štandardný cenník profesionálneho spoločníka

Prvá hodina€ 30
2 hodiny€ 50
3 hodiny€ 70
5 hodín€ 100
12 hodín alebo cca pol dňa€ 150
24 hodín čiže cca celý deň€ 200
Dlhší čas než jeden celý deňdohodou
Cesta na miesto stretnutia: do hodinybezplatne
Cesta na miesto – každá hodina navyše *€ 10

* Neúčtujem v prípade stretnutia dlhšieho ako 12 hodín, pokým však necestujem viac ako 5 hodín.

Možno sa čuduješ, že v niektorých prípadoch sa moja sadza v prepočte na jednu hodinu pri dlhšej spoločnosti zvyšuje. Pričom z obchodného hľadiska by sa očakávalo, že to bude naopak. Vysvetlenie je prosté. Jednoduchšie a bez problémovejšie sa dokážem uvoľniť na kratší čas. Preto je môj cenník profesionálneho spoločníka nastavený tak, že za moje služby na dlhšiu dobu žiadam odmenu relatívne vyššiu. Jednoducho je okolo toho pre mňa citeľne viac zariaďovania a organizovania než pri spoločnosti krátkodobej.

Moju pomoc poskytnutím vlastnej spoločnosti venujem totiž okrem iného psíkom z útulkov, ktorí čakajú na adopciu. Do tej doby mávam jedného, občas dvoch doma v dočasnej starostlivosti. No a v prípade mojej dlhšej absencie tiež musím za seba nájsť pre tieto nemé tvory náhradu. Preto je môj cenník profesionálneho spoločníka koncipovaný tak, ako je.


Ilustračnú fotografiu k tomuto článku mi poskytol môj dobrý kamarát, veľmi šikovný košický fotograf Dávid Mahút.