Mediátor partnerských vzťahov dosahuje spokojnosť na oboch stranách
Blogy

Mediátor, konferencier a nestranný poradca partnerských aj iných vzťahov

V rámci mojich služieb profesionálneho spoločníka a párového poradcu pôsobím aj ako mediátor partnerských vzťahov. Ako nestranný posudzovateľ, konferencier diskusií a radca pri partnerských sporoch, nesúlade, neschopnosti nájsť dohodu medzi (spravidla) dvoma partnermi či manželmi.

Samozrejme, pragmaticky vzaté ako mediátor partnerských vzťahov môžem byť požiadaný a využitý na mediáciu čohokoľvek iného. Práve partnerské vzťahy sú však v tomto zmysle mojou špecializáciou.

Mediátor partnerských vzťahov nepotrebuje právne vzdelanie

Právne povedomie nie je na škodu, o tom však mediácia partnerských vzťahov nie je a vyslovene nemá byť. Právo a jeho princípy, zásady a najmä cieľ je o niečom inom ako mediácia. O niečo viac túto tému rozvíjam nižšie v texte.

Na rozdiel od právneho sporu, pri ktorom takmer vždy niekto víťazí a iný prehráva, mediátor partnerských vzťahov musí docieliť

úplnú spokojnosť s dohodou na oboch (sporných) stranách.

Všestranné stotožnenie sa so vzniknutou dohodou a pravidlami. A pod úplnou spokojnosťou myslím to, že všetky (spravidla len dve, no nemusí tomu tak byť zakaždým) zainteresované strany budú mať pocit, že dosiahli to, čo vlastne od partnerstva očakávajú alebo čo je tak nejako správne a rozumné od partnerského vzťahu vyžadovať. Že žiadna zo strán nebola a nie je voči tej druhej nejakým spôsobom ukrátená. Že pri rozhodovaní o spore nebolo žiadnej zo strán nadŕžané ani nebola absolútne žiadnym spôsobom uprednostnená.

Mediátor partnerských vzťahov nemá rozhodovať

Má robiť “iba” nasledovné:

  • Ako mediátor pozorne vypočujem sporné strany, spravidla partnerov poťažmo manželov.
  • Nechám každého z účastníkov sporu vyjadriť vlastný pohľad a jasné stanovisko.
  • Snažím sa docieliť stav, kedy všetky strany úprimne a otvorene vyslovia, o čom im ide, po čom túžia a čo by radi dosiahli.
  • Riadim diskusiu, upokojujem debatu aj samotné zúčastnené strany.
  • Vyjadrujem môj názor na to, čo z môjho pohľadu vo vzťahu – aj medziľudskom, nie nevyhnutne iba partnerskom či manželskom – nefunguje.
  • Navrhujem riešenia, ktoré spolu s “protistranami” (ktorými by vlastne nemali byť) dolaďujeme tak, aby boli akceptovateľné a skutočne aj akceptované všetkými. Aby bola reálna šanca, že zostanú v platnosti aj po skončení mediácie, že budú reálne dodržané.

Moje

postoje k vzťahom (aj) v rámci mediácie vychádzajú z karmy

a jej princípov. Veľmi zjednodušene a stručne napísané žiadna strana sa vo vzťahu nesmie cítiť ako tá, ktorá ťahá za kratší koniec. Pohodlie a komfort každého člena vzťahu sa musí končiť najneskôr tam a vtedy, kde vzniká diskomfort iného člena.

Na rozdiel od tradičnej právnej mediácie ja ako mediátor partnerských vzťahov nespisujem so spornými stranami žiadnu dohodu. Moja mediácia je poradenstvom a má odporúčací charakter. Mojím cieľom nie je stanovenie ničoho ako pravidiel pre partnerov. Pri mediácii so mnou by si obe poťažmo všetky strany sporu mali uvedomiť, čo robili zle a mali by chcieť zmeniť postoj a konanie. Mali by tomu veriť. V takom prípade nič podobné dohode či zmluve ergo nič písomné nie je potrebné. (A ako uvádzam vyššie, nemám právne vzdelanie a teda nemám ani legislatívne právo nič podobné vytvárať.)

Na mojej blogovej stránke píšem podstatne viac o mojich postojoch v tomto kontexte, o (ne)súlade karmy s právnymi princípmi. (Preto aj moja poznámka vyššie o nepotrebnosti právneho vzdelania. To je totiž pri mediácii medziľudských vzťahov niekedy až na škodu a ujmu veci.)

Ako profesionálny mediátor partnerských vzťahov

si účtujem za túto moju službu presne rovnaký honorár ako za štandardnú službu profesionálneho spoločníka. Oceňujem totiž stále technicky vzaté môj čas a ten má v tomto kontexte jednu tarifu. 🙂


Ilustračná fotografia je z dielne bratislavského fotografa Tona Zoráda.

Profesionálnym spoločníkom vo všetkých možných významoch tohto slova (nie však gigolom) som sa stal v momente, keď som nadobudol pocit, že dokážem skutočne počúvať a vcítiť sa do situácie a pocitov druhej strany. A keď ma okolie presvedčilo o tom, že ma vníma ako empatického a upokojujúco pôsobiaceho človeka. Dokážem analyzovať chyby, ktoré ľudia vo vzťahoch - nielen partnerských, ale medziľudských všeobecne - robia a viem poradiť, čo s tým. Samému sa mi síce nedarí viesť vzťah tak, aby dlhodobo prežil - som prípad obuvníka, ktorý chodí bosý. Na druhej strane je to vlastne mojou prednosťou. Ako zadaný by som služby spoločníka - keď aj nie sexuálne - sotva mohol poskytovať v takej miere a škále, v akej ich ponúkam. Na tomto webe sa nedozvieš nič o mojom zmýšľaní a o tom, akým človekom vlastne som - na to musíš navštíviť stránku AndyMoravek.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *